• Mentör/Mentee arasında 6 seans (ayda 1) gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
  • En az bir saat sürecek görüşmeler yüz yüze olabileceği gibi elektronik ortamda da gerçekleşebilir. 6 görüşmenin en fazla 2 tanesi online yapılabilir.
  •  Her görüşme sonrasında hem mentorlar hem de menteeler «Seans Sonu Değerlendirme Formu»  dolduracaklardır.
  • Mentor ve mentee arasında doğabilecek sorunlar proje ekibine iletilecek ve proje ekibi tarafından çözümlenecektir.