• Usta çırak ilişkisi geliştirerek öğrencinin ve mesleğin gelişiminin sağlanması
  • Meslek ve sektör için gerekli olan donanımlı insan kaynağını istihdam etme olanağı sunulması
  • Mentor ve destekçilerin gönüllü olarak katıldığı bu proje ile sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi