• Öğrencilerin özgüveninin ve motivasyonunun artırılması ve kişisel gelişiminin desteklenmesi
  • Öğrencilerin kendi mesleklerinde rol model edinmeleri ve kariyer hayatlarına daha iyi şekilde hazırlanması
  • Öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi
  • Meslektaşları ile bir araya gelerek onlarla bağlarının kuvvetlendirilmesi
  • Farklı iş alanlarına, kültürlere ve bakış açılarına uyumunun güçlendirilmesi
  • Maddi desteğe ihtiyacı olan çok daha fazla öğrencinin desteklenmesi