Mentordan Beklentiler, Mentorun Sorumlulukları

 • Gönüllü ve istekli olması
 • Program öncesinde ve sürecinde gerçekleştirilecek ve planlanacak eğitimlere, toplantılara katılması
 • Bir program dönemi içinde en az 6 görüşmeyi (yüz yüze veya çevrimiçi) taahhüt etmesi
 • Her seans sonrası “seans sonu görüşme formu’’nu doldurması
 • Gerçekleşen görüşmelerde karşılıklı saygı ve güven ortamı yaratması
 • Menteeye gerekli zamanı ayırıp özveri göstermesi
 • Menteenin beklentileri doğrultusunda onu bilgilendirmesi ve yönlendirmesi
 • Staj ve iş arayışlarına rehber olması
 • Menteeye farkındalık kazandırması
 • Deneyimlerini, becerilerini ve uzmanlık alanlarını aktarması
 • Menteeye danışmanlık alanıyla ilgili gerekli iletişim ağını sağlaması
 • Program kurallarını ve sorumluluklarının bilincinde olması

Menteeden Beklentiler, Menteenin Sorumlulukları

 • Gönüllü ve istekli olması
 • Program öncesinde ve sürecinde gerçekleştirilecek ve planlanacak eğitimlere, toplantılara katılması
 • Bir program dönemi içinde en az 6 görüşmeyi (yüz yüze veya çevrimiçi) taahhüt etmesi
 • Her seans sonrası ‘”seans sonu görüşme formu’’nu doldurması
 • Gerçekleşen görüşmelerde karşılıklı saygı ve güven ortamı yaratması
 • Program kurallarını ve sorumluluklarının bilincinde olması
 • Görüşmelere aktif katılım sağlaması
 • Mentorün ayırdığı zamanı en verimli şekilde değerlendirmesi
 • Mentorle iş birliği yapması ve iletişime açık olması
 • Eleştiriye açık olması