• Mesleklere özel burs fonu oluşturarak maddi destek için havuz oluşturmak
  • Öğrencilerimiz ile meslektaşları arasında köprü oluşturarak;
    • Kişisel ve mesleki gelişimlerinde destek olmak
    • Kariyer farkındalığı sağlamak
    • Sosyal gelişimlerini desteklemek